. . .

. . .  من که از باز ترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم ، حرفی از جنس زمان نشنیدم !

هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود ، کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد، هیچ کس زاغچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت !

من به اندازه ی یک ابر دلم می گیرد ! . . .

                                                                        سهراب سپهری

/ 0 نظر / 6 بازدید