پاداش

حضرت علی (ع) :

تا جان شما نیکو نیندیشد و زبان شما نیکو نگوید و دست و پای شما به نیکویی نجنبیده باشد به پاداش نیکو کاران چشم مدارید .

/ 0 نظر / 6 بازدید