معلم کوچک

یک بچه همواره می تواند 3 چیز را به یک آدم بزرگ بیاموزد : شاد بودن بدون دلیل ، دائم به کاری مشغول بودن و تقاضا کردن آنچه با تمام وجود می خواهد .

                                                                            پائولو کوئیلو

/ 0 نظر / 6 بازدید